Image

+48 87 610 94 53

Polityka Cookies & RODO

Zakład Cukierniczny Michał s.c. z siedzibą w Ełku - właściciel strony internetowej www.zcmichal.pl dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej Polityki Prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.


I DANE OSOBOWE

Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze strony www.zcmichal.pl jest: Zakład Cukierniczy "Michał" s.c. Agata Maria i Andrzej Cybulko ul.Bora Komorowskiego 4A 19-300 Ełk, mieszczący się pod adresem: Zakład Cukierniczy "Michał" s.c. Agata Maria i Andrzej Cybulko ul.Bora Komorowskiego 4A 19-300 Ełk lub na adres e-mail: biuro.zcm@gmail.com

Przetwarzanie Danych Osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane podczas wysyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza zapytania o ofertę znajdującej się na stronie www.zcmichal.pl
1. W celu złożenia zapytania na stronie serwisu poprosimy o podanie:

 • dane osobowe: NIP FIRMY; Nazwa Firmy, Imię, Nazwisko;
 • dane adresowe: telefon kontaktowy, adres e-mail.

Podane dane będą wykorzystane w celu związanym z podjęciem niezbędnych działań polegających na odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytania.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane:

 1. W celu dokonania analiz, zestawień i statystyk dla celów wewnętrznych, których celem jest np. optymalizacja procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania poziomu satysfakcji itd., w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes;
 2. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 4. W celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
 5. W celu dobierania produktów pod kątem potrzeb klientów z pomocą profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
 6. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego – o ile wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu.


Dane zbierane automatycznie
Podczas Państwa wizyty na stronie www, automatycznie zbierane są dane takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania stroną www, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach strony www oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie. Możecie Państwo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki i dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę.

Profilowanie
Podane dane mogą także podlegać profilowaniu. Profilowanie polega na proponowaniu produktów dopasowanych do Państwa preferencji i posiadanych cech. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Państwa tożsamości.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawy prawne, umożliwiające przetwarzanie Państwa danych osobowych w ww. celach stanowią: przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz w ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Prawo dostępu, sprostowania, przeniesienia i usunięcia danych oraz prawo do cofnięcia zgody
Każda osoba, której dane dotyczą (jeśli Zakład Cukierniczy "Michał" s.c. Agata Maria i Andrzej Cybulko ul.Bora Komorowskiego 4A 19-300 Ełk jest administratorem tych danych) ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, ma prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.

Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, a także jeśli dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Wówczas będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

Prawo skargi
Jeśli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawe, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może utrudniać lub uniemożliwiać wykonanie przez nas świadczenia.

Przekazywanie danych
Dane mogą być przekazywane zaufanym, w niezbędnym zakresie – przedstawicielom handlowym oraz dostawcom wskazanych w ankiecie usług. Dane będą przetwarzane wyłącznie w czasie i zakresie uzasadnionym łączącą nas współpracą.

Państwa dane są przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zawarcia, wykonania i realizacji praw związanych z transakcją zawartą za pośrednictwem www.zcmichal.pl, w tym jej rozliczenia i dostarczenia. Odbiorcami mogą być: nasi partnerzy biznesowi, partnerzy wymienieni na stronie www, agenci pośredniczący w sprzedaży, podmioty świadczące usługi doradcze, płatnicze, konsultacyjne, audytowe, marketingowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
W przypadku zakupu finansowanego w drodze kredytu konsumenckiego i odstąpienia od takiej umowy albo w sytuacji niespłacania należności w umówionym terminie, Państwa dane mogą być przekazane w celu windykacji roszczeń.

Obowiązek udostępnienia danych
Możemy zostać zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych, w tym adresu IP, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Okres przechowywania
Państwa dane będą przechowywane:
· przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń;
· do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody.

Zabezpieczenia
Zakład Cukierniczy Michał posiada środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

II PLIKI COOKIES

 1. Strona www.zcmichal.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera, telefonu, lub innego urządzenia, z którego Państwo korzystają odwiedzając stronę www.zcmichal.pl. Przy ponownym połączeniu przeglądarki ze stroną www.zcmichal.pl, pliki cookies pozwalają na identyfikację połączenia z urządzeniem, na którym zostały wcześniej zapisane.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Głównym celem plików cookies jest ułatwienie w korzystania ze strony www.zcmichal.pl, dostosowywania jej do Państwa potrzeb, poprzez personalizację podstron.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych witryn. Zebrane dane mają nam służyć w celu usprawnienia funkcjonowania strony www.zcmichal.pl
 5. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 6. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron www.zcmichal.pl umożliwiając tym samym prawidłowe funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach. W przypadku zerwania połączenia z serwerem, umożliwiają powrót w to miejsce na stronie www.zcmichal.pl , w którym Państwo przebywali przed zerwaniem połączenia;
 7. Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu przez www.zcmichal.pl , co oznacza, że możemy zapamiętać ustawienia przeglądarki podczas Państwa kolejnych odwiedzin. Dzięki temu korzystanie ze strony www.zcmichal.pl staje się łatwiejsze w nawigacji;
 8. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do Państwa preferencji w momencie dokonywania zakupów w www.zcmichal.pl.
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane tylko za Państwa zgodą.
 10. W każdej chwili mają Państwo możliwość ograniczenia, wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie gromadzenia będzie dla nas oznaczało cofnięcie zgody na wykorzystywanie cookies.
 11. Ograniczenie lub wyłączenie gromadzenia cookies może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie ze strony www.zcmichal.pl.
 12. Zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli domen i stron internatowych, do których linki są umieszczone stronie www.zcmichal.pl. Zachęcamy, by przed rozpoczęciem korzystania z tych stron zapoznać się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub plików cookies, w tym dotyczącym Polityki Prywatności, a także celem wykonania przysługujących Państwu praw, o których mowa wyżej prosimy o kontakt:

na adres Administratora Danych Osobowych:
Zakład Cukierniczy "Michał" s.c. Agata Maria i Andrzej Cybulko ul.Bora Komorowskiego 4A 19-300 Ełk
Lub na adres e-mail: biuro.zcm@gmail.com

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Proszę wpisać swoje imię i nazwisko!

Proszę wpisać poprawny adres e-mail!

Proszę wpisać poprawny numer telefonu!

Invalid Input

Proszę zaznaczyć zgodę

Nie została zaznaczona weryfikacja antyspamowa